Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Eğitimi

2023 PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

(ONLINE EĞİTİM)

(www.legalsorubank.com)

TARİH

SAAT

SÜRE

EĞİTİM KONUSU

KONU DETAYLARI

EĞİTMEN

30 Eylül 2023

Cumartesi

 

13.00-18.00

 

 

 

1 saat

 

 

 

--------

 

 

4 saat

 

 

Toplam

5 saat

SINAV, HAZIRLIK EĞİTİMİ VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

 

 

-----------------------------

COĞRAFİ İŞARET ve GELENEKSEL ÜRÜN ADI 

 

 

 

 

 

Eğitimin Tanıtımı

Eğitim Materyalleri Hakkında Bilgi

Sınavın Tekniği Hakkında Bilgi

Sınava Hazırlanma Yöntemleri

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkında Genel Bilgiler

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Nedir?

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Tescili

Coğrafi İşarette ve Geleneksel Ürün Adında Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim

 

Av.Doç. Dr. Cahit SULUK

Av. Ali Fuat ÖZBAKIR, LL.M.

Marka ve Patent Vekili

Ersen GENÇASLAN

Bilişim Uzmanı (Legalsorubank)

----------------------------------------

Doç.Dr.Pelin KARAARSLAN

01 Ekim 2023

Pazar

13.00 -18.00

 

 

 

5 saat

COĞRAFİ İŞARET ve GELENEKSEL ÜRÜN ADI 

 

Coğrafi İşarette ve Geleneksel Ürün Adı Hakkının Sona Ermesi

Coğrafi İşarette ve Geleneksel Ürün Adında Hakka Tecavüz

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler ve Davalar

Coğrafi İşarette ve Geleneksel Ürün Adında Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler

 

Doç.Dr.Pelin KARAARSLAN

02 Ekim  2023

Pazartesi

19.00-22.00

 

 

 

3 saat

MARKA HUKUKU

 

Marka Hakkında Genel Bilgiler

Marka Nedir?

Marka Çeşitleri

Markanın Fonksiyonları

Markada Mutlak Ret Nedenleri

 

Dr.Özgür MEMİŞOĞLU

 

03 Ekim 2023

Salı

 

19.00-22.00

 

 

3 saat

MARKA HUKUKU

 

Markada Nisbi Ret Nedenleri

Marka Karşılaştırması

Dr.Özgür MEMİŞOĞLU

04 Ekim 2023

Çarşamba

 

19.00-22.00

 

 

3 saat

MARKA HUKUKU

 

 

Marka Tescili

Marka Hakkı ve Kapsamı

 

Dr.Özgür MEMİŞOĞLU

05 Ekim 2023

Perşembe

19.00-22.00

 

 

3 saat

MARKA HUKUKU

 

Hukuki İşlemler

Markanın İptali

 

Dr.Özgür MEMİŞOĞLU

 06 Ekim 2023

Cuma

19.00-22.00

 

 

 3 saat

MARKA HUKUKU

 

Hükümsüzlük ve Diğer Sona Erme Halleri

Marka Hakkına Tecavüz

 

Didem AKSU

Marka Vekili

07 Ekim 2023

Cumartesi

13.00-18.00

 

 

5 saat

MARKA HUKUKU

Marka Hakkı Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler ve Davalar

Uluslararası Anlaşmalar ve Sözleşmeler

 

 

Didem AKSU

Marka Vekili

08 Ekim 2023

Pazar

13.00-18.00

 

 

 

5 saat

UYGULAMA EĞİTİMİ

 

 

Sınav Stratejisi ve Soru Çözme Teknikleri

Geçmiş dönem sorularının çözümleri

Örnek Soru Çözümleri 

 

Didem AKSU,

Marka Vekili

09 Ekim 2023

Pazartesi

19.00-22.00

 

 

 

 

3 saat

ORTAK ALAN KONULARI

 

 

 

 

Fikri Mülkiyet Hakları

Fikri Mülkiyet Hakları ve Sınai Mülkiyet Hakları Nedir?

Telif Hakkı ve Sınai Mülkiyet Hakları

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Cahit SULUK,

Avukat

10 Ekim 2023

Salı

19.00-22.00

 

 

3 saat

ORTAK ALAN KONULARI

 

Türk Patent ve Marka Kurumu (Kuruluşu ve Görevleri)

Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil İşlemleri

Patent ve Marka Vekilleri Disiplin İşlemleri

Türk Patent ve Marka Kurumu YİDK

 

Muazzez KORKMAZ,

Marka Vekili

 

 

11 Ekim 2023

Çarşamba

19.00-22.00

 

 

 

 

 

3 saat

GENEL HUKUK KONULARI

 

 

 

 

 

 

Medeni Hukuk (Başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku)

Borçlar Hukuku (Vekâlet akdi hükümleri)

Ticari İşletme Hukuku (Tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet)

 

 

 

Duran ÇİFTÇİ

Avukat

Ali Fuat ÖZBAKIR (LLM)

Avukat- Marka & Patent Vekili

12 Ekim 2023

Perşembe

19.00-22.00

 

 

 

 

3 saat

TASARIM HUKUKU

 

Tasarım Hakkında Genel Bilgiler

Tasarım ve Ürün Nedir?

Tasarım Hakkı ve Kapsamı

Tasarımda Başvuru, İnceleme ve Tescil

Tasarımda Hak Sahipliği ve Tasarımın Gaspı

Çalışanların Tasarımları

Tasarımda Hukuki İşlemler

 

Doç. Dr. Cahit SULUK

Avukat

 

 

13 Ekim 2023

Cuma

19.00-22.00

 

 

3 saat

TASARIM HUKUKU

 

Hükümsüzlük ve Diğer Sona Erme Halleri

Tasarım Hakkına Tecavüz

Tasarımda Hak Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler ve Davalar

Tasarımla İlgili Uluslararası Anlaşmalar

 

Doç. Dr. Cahit SULUK,

Avukat

 

 

14 Ekim 2023

Cumartesi

 

 

 

 

13.00-18.00

 

 

 

5 saat

PATENT HUKUKU

Patent ve Faydalı Model Hakkında Genel Bilgiler

Patent ve Faydalı Model Nedir?

Patent Çeşitleri

Patentlenebilirlik Şartları ve istisnaları

 

Ekrem SOYLU

Marka ve Patent Vekili

15 Ekim 2023

Pazar

 

13.00-18.00

 

 

5 saat

PATENT HUKUKU

Patentlenebilirlik Şartları ve istisnaları

Tescil

Patentte Hak Sahipliği ve Gasp

Çalışan Buluşları

 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖZTÜRK

16 Ekim 2023

Pazartesi

 

19.00 – 22.00

 

3 saat

PATENT HUKUKU

Hukuki İşlemler

Patent Hakkının Sona Ermesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖZTÜRK

17 Ekim 2023

Salı

 

19.00-22.00

 

3 saat

PATENT HUKUKU

Patent Hakkına Tecavüz

Patent ve Faydalı Modelin Farkları

Patent ve Faydalı Model Hakkı Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler ve Davalar

Patentlerle İlgili Uluslararası Anlaşmalar

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖZTÜRK

18 Ekim 2023

Çarşamba

 

 

 

 

19.00-22.00

 

 

3 saat

UYGULAMA EĞİTİMİ

Sınav Stratejisi ve Soru Çözme Teknikleri

Geçmiş dönem sorularının çözümleri

Örnek Soru Çözümleri 

 

Ekrem SOYLU

Marka ve Patent Vekili

19 Ekim 2023

Perşembe

19.00-22.00

 

 

3 saat

ENTEGRE DEVRE TOPOGRAFYALARI

Tescil

Hukuki İşlemler

Hükümsüzlük ve Diğer Sona Erme Halleri

Entegre Devre Topografya Hakkı Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler ve Davalar

Entegre Devre Topografyasıyla İlgili Uluslararası Anlaşmalar

 

Av. Ali Fuat ÖZBAKIR, LL.M

Marka ve Patent Vekili

 

 

Marka Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi - 30 Eylül 2023 - 13 Ekim 2023 Cuma  (Bitiş) Cumartesi (Başlangıç) Toplam Süre: (58 Saat)                                                        

Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi - 09 Ekim 2023 Pazartesi (Başlangıç) - 19 Ekim 2023 Perşembe (Bitiş) Toplam Süre:(37 Saat)                                                         

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınavına Hazır Eğitimi: 30 Eylül 2023 Cumartesi (Başlangıç) - 19 Ekim 2023 Perşembe (Bitiş) (İki eğitim birlikte) Toplam Süre: (95 Saat)
Not : Ortak Alanlar ve Genel Hukuk Eğitimi (Ortak) 09 Ekim 2023 Pazartesi – 13 Ekim 2023 Cuma günü arasında yapılacak.